profil firmy

 

Firma BIP Group a.s. byla založena v květnu r. 1992 a původně nesla i podrobný název Business and Investment Promotion Group. Už zakládací dokument počítal s intenzivní angažovaností na aktivitách ekonomického rozvoje a růstu, především na území tehdejšího Jihomoravského kraje a postupně i celé ČR.

 

Během více jak dvacetiletého působení firma své hlavní zaměření na rozvojové projekty dále  prohlubovala a rozšiřovala do projektů nejen na území ČR, ale i do aktivit zahraničních. Nejčastěji šlo o projekty masivních regionálních rozvojů na bázi původních, námi vyvinutých technologií "Under One Umbrella PPPs" (technologie na bázi spolupráce veřejného a soukromého sektoru pod jednou/jedním střechou/deštníkem), v nichž velké infrastrukturální projekty sloužily jako základ ekonomického a sociálního rozvoje přilehlých regionů.

 

V poslední době je naší hlavní náplní příprava informační a marketingové kampaně projektu Paradigma třetího milénia neboli Ekonomiky bez daní, který je nejen komplexním a uceleným systémem veřejných financí, ale zcela novým pojetím Ekonomiky s trvale vyrovnanými veřejnými rozpočty a s šancí k trvalé ekonomicko-sociální prosperitě – více viz www.p3m.cz.