Aktuality

Usnesení řádné valné hromady

 

Valná hromada společnosti BIP Group a.s. přijala dne 8.6.2021 tato usnesení:

Usnesení k bodu 2:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti BIP Group a.s. shrnuje základní fakta tohoto období.

 

Usnesení k bodu 3:

Valná hromada schvaluje roční uzávěrku za r.2020.

Zdůvodnění: Uzávěrku za rok 2020 společnosti BIP Group a.s. předkládá představenstvo ve stejném znění, v němž bylo předáno Finančnímu úřadu Brno I.

 

 

V Brně dne 8.6.2021

 

                                                                       Michael Dymáček

                                                                       předseda představenstva