Aktuality

Usnesení řádné valné hromady ze dne 5.4.2018

 

Řádná valná hromada společnosti BIP Group a.s. přijala dne 5.4.2018 tato usnesení:

1/ Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

2/ Valná hromada schvaluje roční uzávěrku za r.2017.

3/ Z důvodu končícího funkčního období členů představenstva a dozorčí rady valná hromada zvolila členy těchto statutárních orgánů na další funkční období.

 

V Brně dne 5.4.2018

 

                                                                       Michael Dymáček

                                                                       předseda představenstva