Aktuality

Usnesení řádné valné hromady

 

Řádná valná hromada akcionářů společnosti BIP Group a.s. se konala  ve čtvrtek 13.6.2019.

 

I. Na pořadu jednání byly tyto body :

 

1. Volba orgánů valné hromady.

2. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

3. Schválení roční uzávěrky za minulé období

4. Různé

 

Následují usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:                                                          

Valná hromada společnosti BIP Group a.s. přijala dne 13.6.2019 tato usnesení:

 

Usnesení k bodu 2:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti BIP Group a.s. shrnuje základní fakta tohoto období.

 

Usnesení k bodu 3:

Valná hromada schvaluje roční uzávěrku za r.2018.

Zdůvodnění: Uzávěrku za rok 2018 společnosti BIP Group a.s. předkládá představenstvo ve stejném znění, v němž bylo předáno Finančnímu úřadu Brno I.

 

 

V Brně dne 9.5.2019

 

                                                                       Michael Dymáček

                                                                       předseda představenstva