Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Zvu Vás tímto na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti BIP Group a.s., která se na základě rozhodnutí představenstva ze dne 25.5.2020 bude konat v úterý 30.6.2020 v 16.15  hod. na adrese Přístavní 3303, 635 00 Brno, v prostorách nabídnutých členem dozorčí rady RNDr. Svatoplukem Kalužíkem.

 

I. Na pořadu jednání budou tyto body :

 

1. Volba orgánů valné hromady.

2. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

3. Schválení roční uzávěrky za minulé období

4. Různé

 

 

II. K pozvánce je přiložen návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

 

S pozdravem

 

 

                                                                       Michael Dymáček

                                                                       předseda představenstva

 

 

 

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

 

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada společnosti BIP Group a.s. přijala dne 30.6.2020 tato usnesení:

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti BIP Group a.s. shrnuje základní fakta tohoto období.

 

Návrh usnesení k bodu 3:

Valná hromada schvaluje roční uzávěrku za r.2019.

Zdůvodnění: Uzávěrku za rok 2019 společnosti BIP Group a.s. předkládá představenstvo ve stejném znění, v němž bylo předáno Finančnímu úřadu Brno I.

 

 

V Brně dne 27.5.2020

 

 

 

                                                                       Michael Dymáček

                                                                       předseda představenstva