Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Zvu Vás tímto na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti BIP Group a.s., která se na základě rozhodnutí představenstva ze dne 20.2.2018 bude konat ve čtvrtek 5.4.2018 v 14.30 hod. na ul. Soukopova 5, 602 00 Brno, v bytě pana M. Dymáčka, předsedy představenstva.

 

I. Na pořadu jednání budou tyto body :

 

1. Volba orgánů valné hromady.

2. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

3. Schválení roční uzávěrky za minulé období

4. Volby členů představenstva a dozorčí rady

5. Různé

 

II. K pozvánce je přiložen návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

 

S pozdravem

 

 

                                                                       Michael Dymáček

                                                                       předseda představenstva

 

V Brně dne 2.3.2018

 

 

 

 

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

 

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada společnosti BIP Group a.s. přijala dne 5.4.2018 tato usnesení:

 

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti BIP Group a.s. shrnuje základní fakta tohoto období.

 

Návrh usnesení k bodu 3:

Valná hromada schvaluje roční uzávěrku za r.2017.

Zdůvodnění: Uzávěrku za rok 2017 společnosti BIP Group a.s. předkládá představenstvo ve stejném znění, v němž bylo předáno Finančnímu úřadu Brno I.

 

Návrh usnesení k bodu 4:

Z důvodu končícího funkčního období členů představenstva a dozorčí rady valná hromada zvolila členy těchto statutárních orgánů na další funkční období.

 

V Brně dne 2.3.2018

 

                                                                       Michael Dymáček

                                                                       předseda představenstva